Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

ZESPÓŁ

Agata Bujalska
Jestem psychologiem, socjoterapeutą, certyfikowanym psychoterapeutą psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalistą systemowej terapii rodzin, psychoterapeutą humanistyczno – doświadczeniowym. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów również z nurtu psychoterapii behewioralno – poznawczej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Ukończyłam terapię własną. Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w indywidualnej jak i w grupowej pracy terapeutycznej. Pracuję z parami. Tworzyłam własne programy terapeutyczne – Oddział w Grzmiącej, Ośrodek w Czarnym Lesie, który przez wiele lat prowadziłam. Wieloletnie doświadczenia nauczyły mnie pokory i ciągłego poszukiwania. Nadal terapia, bycie z ludźmi to moja wielka pasja nieustannie  budząca we mnie zaciekawienie bo terapię tworzę wciąż na nowo dla każdego z moich pacjentów. Obecność, empatia, autentyczność i akceptacja to filary mojej pracy. Jestem obecna przy Tobie, widzę Ciebie, przyjmuje w akceptacji Twój świat i Twoje doświadczanie Siebie w świecie. Przyjmuje Twoje cierpienie. Szanuję Twoją autonomię bo to Ty jesteś ekspertem swojego życia. Jestem razem z Tobą na drodze Twojego doświadczania, w poszukiwaniu Twojego własnego, satysfakcjonującego Ciebie bycia w rzeczywistości. Staram się wraz z Tobą doświetlić miejsca, które do tej pory były zaciemnione, byś poczuł swoją wolność i byś doświadczał swobody w swoich wyborach.  Czekam, jestem i widzę Ciebie.

UMÓW WIZYTĘ

Elżbieta Krzyżanowska
Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacji – ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie Jestem także specjalistą terapii uzależnień- ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień organizowane przez PARPA Ukończyłam kurs Racjonalnej Terapii Zachowania organizowany przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym. Jest to metoda pozwalająca zdiagnozować problemy emocjonalne  i skupia się na teraźniejszości. Wykorzystywana jest głównie w zaburzeniach lękowych i zaburzeniach o podłożu depresyjnym. Głównym założeniem tej formy jest przekonanie, że myśli, emocje i zachowania wzajemnie na siebie wpływają. Człowiek w dzieciństwie tworzy własne wzorce i powiela je w dorosłości, chociaż często są one destrukcyjne. Reaguje on na różne sytuacje i zjawiska w sposób nawykowy – automatyczny.  Nie osiąga w życiu satysfakcjonujących efektów, gdyż jego sposób myślenia się nie zmienia. Terapia poznawczo behawioralna skupia się na myślach, emocjach i działaniach. Jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta, którą osiąga się przez modyfikację zachowania i sposobu myślenia. W swojej pracy lubię stosować takie techniki jak relaks i medytacja. Często także posługuję się metaforą i inscenizacją. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzę pacjentów doświadczających zaburzeń lękowych, długotrwałego stresu, problemów związanych z relacjami interpersonalnymi, brakiem równowagi między pracą a życiem osobistym a także obciążeń emocjonalnych. Bardzo interesuję się neurobiologią a także najnowszymi osiągnięciami fizyki kwantowej, która ma ostatnio wielki wpływ na rozwój psychologii i wnosi do niej świeży powiew. Uczę się o ludzkim mózgu i o zależności pomiędzy myśleniem, samopoczuciem i funkcjonowaniem określonych struktur w mózgu. Lubię także pracować w systemie warsztatowym. Polega on na tym, że zajęcia odbywają się przez cały dzień lub dwa dni – jednym ciągiem. Każdy warsztat ma odrębną tematykę np.: Równowaga emocjonalna, Miłość, Zdrowe relacje itp. Wszyscy wiemy, że ludzie mogą i umieją się zmieniać. Moja oferta skierowana jest do tych, którzy dążą do zmian. Nie chodzi o to, by starać się przerodzić w inną osobę. Chodzi o to, by nauczyć się wykorzystywać swoje mocne strony i przekształcać ograniczenia. Osobowość kształtuje się przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości. Niestety bardzo często zdarza się tak, że kształtuje się ona na bazie lęków, wstydu, poczucia krzywdy, poczucia winy itp. Przez to człowiek tworzy fałszywy obraz siebie i świata. Na szczęście można to zmienić. Wielu ludzi poszukuje szczęścia na zewnątrz, nie wiedząc, że noszą w sobie jego potencjał. Jak odnaleźć to szczęście? To jest właśnie moja propozycja dla tych, którzy zechcą z mojej pomocy skorzystać.

UMÓW WIZYTĘ

Renata Gajewska
Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka metody Videotreningu Komunikacji, realizatorka programu Candis. Absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku resocjalizacji, oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez wiele lat w placówkach o różnym profilu działalności. Pracowała w stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym i w poradniach dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadziła terapię indywidualną i  grupy z zakresu:  psychoedukacji, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, rozwijającą poczucie własnej wartości oraz grupę alternatywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań (wspinaczka skałkowa). Uważa, że połączenie sportu i terapii  daje duże możliwości pracy nad sobą, a w rezultacie przynosi pozytywne zmiany w życiu. Prowadzi  psychoterapię indywidualną i grupową  dla osób uzależnionych oraz ich bliskichPracuje z osobami w kryzysie, w nawrocie choroby, z zaburzeniami emocjonalnymi i z trudnościami w relacjach.  Szczególną uwagę zwraca na pozytywne wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, webinariach i warsztatach. Prywatnie  podróżniczka i miłośniczka gór.

UMÓW WIZYTĘ

Agata Tupacz

Psycholożka, terapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i stale szkoli się w tym nurcie. Uczyła się także w Szkole Psychoterapii DDA (podejście integracyjne). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w prywatnej poradni psychologicznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadząc warsztaty umiejętności psychospołecznych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje relacja psychika-ciało oraz wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka, w tym radzenie sobie ze stresem ekstremalnym (traumą). Swoją rolę w terapii widzi jako otwarte, życzliwe i empatyczne towarzyszenie klientkom/klientom w zrozumieniu siebie oraz wspieranie ich w zaopiekowywaniu się sobą. Pracuje z osobami mierzącymi się z trudnościami w zakresie regulacji emocji, akceptacji siebie, nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, przejawiającymi zachowania, które postrzegają jako problemowe (tzw. ryzykowne, niezdrowe, autoagresywne, agresywne), z doświadczeniem wzrastania w rodzinie wymagającej uruchomienia wielu zasobów, by sobie poradzić (tzw. DDA, DDD), chcących poprawić jakość relacji ze sobą i z innymi. Bliska jest jej też kwestia kryzysu klimatyczno-przyrodniczego i radzenie sobie z jego skutkami psycho-społecznymi; temat ten zgłębiała m.in. w Szkole Integralnej Ekopsychologii. W Poradni Perspektywa pracuje z młodzieżą od 16.r.ż. oraz osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji. Prywatnie miłośniczka przyrody, zwierząt różnej maści, długich wędrówek i wypraw rowerowych.


UMÓW WIZYTĘ

Maja Galera
Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podnosi kwalifikacje i rozwija zainteresowania również poprzez udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu psychoterapii - dialog motywujący, terapia schematu, psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa, diagnoza psychologiczna, zaburzenia lękowe/depresyjne. Swoje doświadczenie zdobywała dotychczas m.in. w stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień i zaburzeń współistniejących dla młodzieży i dorosłych, punkcie informacyjno-konsultacyjnym, Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, Linii Wsparcia dla dzieci i młodzieży, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi, borykającymi się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, jak i behawioralnymi, a także bliskimi osób uzależnionych. Udziela również wsparcia osobom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczającym depresji, lęku, mającym trudności w obszarze emocjonalnym, relacjach z innymi, akceptacją siebie. W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie odkrywanie indywidualności człowieka, wydobywanie zasobów i towarzyszenie w pokonywaniu trudności, z postawą akceptacji i zrozumienia.

UMÓW WIZYTĘ

Karolina Ambroziak
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii UW, ukończyłam także psychotraumatologię na Collegium Humanum. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w szkole dla psychoterapeutów w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT. Oprócz tego ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach I stopnia a także doradztwo zawodowe i job coaching na SWPS. W pracy kieruję się przede wszystkim życzliwością i zrozumieniem, oceny zostawiam za drzwiami gabinetu. Powiedzenie, że nic co ludzkie nie jest mi obce świetnie oddaje moje podejście do drugiego człowieka. Na moich sesjach staramy się rozmawiać, ćwiczyć a czasem eksperymentować w poznawaniu siebie, własnych zasobów i ograniczeń. Wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach zawodowych pozwala mi na zrozumienie różnorodności światów, o których słyszę. Specjalizuję się w spojrzeniu całościowym na klienta, uwzględniającym rodzinne przekazy pokoleniowe, w tym wpływ traumy na nasze życie. Towarzyszę klientom w poznawaniu siebie i wprowadzaniu spokoju we własne życie i emocje. Dodatkowo w zakresie mojego zainteresowania leżą związki międzyludzkie, interakcje małżeńskie oraz dbanie o siebie w relacjach. Prywatnie matka dwojga nastolatków, żona ich ojca, współlokatorka dwóch kotów oraz karmicielka jednej papugi.
Filip Jach
Terapeuta, coach i facylitator. Praktykę poradniczą i coachingową prowadzę w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ale podążając za potrzebami klientów i klientek włączam do swojej praktyki także inne podejścia. Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu terapii (m.in. terapii akceptacji i zaangażowania - ACT, racjonalnej terapii zachowań - RTZ, psychologii zorientowanej na proces, prowokatywności) oraz interwencji kryzysowej i budowania odporności psychicznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i przestrzegam kodeksu etycznego tej organizacji. W wolnych chwilach czytam o życiu pszczół i oglądam koreańskie seriale na Netflix. W Poradni Perspektywa prowadzę sesje  indywidualne z młodzieżą, młodymi dorosłymi, dorosłymi oraz rodzinami, a także treningi odporości psychicznej i grupy wsparcia.

 UMÓW WIZYTĘ

Magdalena Dudek
Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in w Fundacji Nagle Sami wspierającej osoby w żałobie, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce-Oddział Neonatologiczny, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Konsultacyjny.
Zajmuje się wsparciem psychologicznym osób dorosłych przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczających obniżenia nastroju, depresji, lęków, mających trudności z wyrażaniem swoich emocji czy akceptacją siebie. Bliska jest mi praca z kobietami przygotowującymi się do macierzyństwa, przeżywającymi depresję poporodową czy żałobę po stracie dziecka. W pracy z pacjentami szczególnie ważne dla mnie jest zbudowanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosfery.
Marta Raczek
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia (SWPS). Absolwentka certyfikowanego kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i warsztatu trenerskiego SWPS. Dyplomowany coach Business Coaching Diploma w PwC. Jej obszar pracy i zainteresowań to terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i par w kryzysie, a także szeroko pojęty rozwój, w tym life i business coaching. W obszarze rozwoju pomaga m.in. rozpoznawać zasoby i priorytety, wyznaczać cele oraz etapy ich realizacji. Wspiera w obliczu wypalenia zawodowego, zmian, dylematów i wyzwań na drodze zawodowej i prywatnej. W terapii zajmuje się m.in. wsparciem w trudnych momentach w życiu, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi osobami, stanach depresyjnych i obniżenia nastroju, trudnościach w rozumieniu i wyrażaniu emocji, samoakceptacji.

UMÓW WIZYTĘ

Irena Mikołuszko
Psychoterapeutka, zajmuję się terapią osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi, osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz z innymi problemami. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Jestem absolwentką Wydziału Resocjalizacji WSPS, specjalistką terapii uzależnień, muzykoterapeutką (ukończyłam 3-letnie szkolenie pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej). Ukończyła 3-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Intra w Warszawie. Głęboko wierzę że każdą zmianę należy zaczynać od samego siebie.

UMÓW WIZYTĘ

Marta Rutkowska
Psycholog kliniczny, Pedagog resocjalizacyjny Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej. W swojej praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: - dla rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi - dla rodzin w sytuacjach okołorozwodowych - prowadzeniem kontaktów rodzicielskich w sytuacjach okołorozwodowych - diagnozą relacji rodzinnych i opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych - diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży - pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych - tworzeniem planów wychowawczych oraz pomocą rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych - treningami umiejętności wychowawczych dla rodziców - prowadzeniem interwencji wychowawczych, opracowywaniem zindywidualizowanych planów wychowawczych W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt i amatorka aktywności fizycznej (bieganie, biegi z przeszkodami, jazda konna, taniec)

UMÓW WIZYTĘ

Back to top of page