Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

ZESPÓŁ

Agnieszka Kuklewska
Psycholog i Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w zakresie Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w szkole Psychoterapii AMiE w Warszawie, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo - Behawioralnej. W swojej pracy stosuję również na co dzień założenia terapii schematów, podejścia DBT, EFT oraz dialogu motywującego. Pracuję online z osobami dorosłymi i nastolatkami od 13 r.ż. Moimi pacjentami są osoby doświadczające trudności w zakresie relacji z otoczeniem, kryzysu życiowego, kryzysu w związku, trudności w znalezieniu miłości, bólu emocjonalnego, emocjonalnej pustki, cierpiące na depresję, zaburzenia lękowe, konsekwencje traumy czy straty, wszelkie zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania i osobowości, chroniczną bezsenność, problemy z samooceną, brak satysfakcji z życia, problemy zawodowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Moim sztandarowym założeniem jest empatia i bezwarunkowa akceptacja dla drugiego człowieka. Głęboko wierzę w to, że każdy z nas posiada zasoby do poradzenia sobie z trudną sytuacją. Psychoterapeuta według mnie jest osobą, która w procesie dokonywania zmian i budowania poczucia szczęścia podtrzymuje Cię za rękę i towarzyszy Ci w tych najtrudniejszych momentach. Serdecznie zapraszam na sesje psychoterapii online poprzez Skype.

UMÓW WIZYTĘ

Karina Rudzka
Terapeutka, promotorka zdrowia,  arteterapeutka.  Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Ukończyłam szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, I i II stropień TSR wraz z dodatkowymi szkoleniami, I i II stopień Dialogu Motywującego. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam Szkołę dla Rodziców i Wychowawców i szkolenia z zakresu wsparcia dzieci i rodzin,  jestem także edukatorem profilaktyki uzależnień. Pracuję stacjonarnie i online.  Słucham, wspieram, towarzyszę w zmianie. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi w pracy indywidualnej. Wspieram w zakresie dbania o swoje potrzeby, nawiązywania i budowania relacji, wydobywania mocnych stron. Jestem blisko klientów w doświadczeniu stanów obniżonego nastroju, w sytuacjach trudnych. Pracuję także indywidualnie i grupowo z kobietami nad odkrywaniem swojego potencjału, wzmacnianiem kompetencji, samoakceptacji, ufności do świata i siebie. Wspieram rodziców oraz rodziny zastępcze w ich roli, w kontakcie z ich pociechami.  Towarzyszę w sytuacjach związanych ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, chorobą bliskich osób i dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. na oddziale III całodobowym Szpitala Psychiatrycznego w Ząbkach, w Mieszkaniu Chronionym- Treningowym dla Osób po Kryzysach Psychicznych przy Szpitalu Wolskim w Warszawie, w Centrum CBT, Ośrodku Pomocy Społecznej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt, szkole podstawowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem po terapii własnej; ufam, że praca nad sobą może poszerzać horyzonty i dać poczucie bezpieczeństwa. Czerpiąc z kilku modalności, pokazuję różne sposoby zadbania o siebie osobom przychodzącym po wsparcie. Nasze spotkania to zaproszenie mnie do Państwa świata; poznanie Waszych pragnień, marzeń oraz obaw i trudów. Wierzę, że wspólnie możemy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla relacji, zadbania o siebie, poszukania optymalnych rozwiązań życiowych. To rozmowy pomagające w akceptacji siebie, szukaniu harmonii, łączeniu tego co myśli głowa, czuje serce i ciało.

UMÓW WIZYTĘ

Arkadiusz Dydziński
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie kursu psychoterapii w nurcie Gestalt. Trener Focusingu w trakcie certyfikacji w Polskim Instytucie Focusingu. W swojej pracy bardzo dużo czerpię z nurtu humanistyczno-doświadczeniowego oraz egzystencjalnego. Specjalizuje się w tematyce neuroróżnorodności. Kilka lat temu zostałem zdiagnozowany z ADHD. Dzięki autopsji połączonej z doświadczeniem zawodowym to zagadnienie stało się bardzo bliskie memu sercu. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, grupy wsparcia oraz treningi umiejętności społecznych. Cały czas aktualizuję swoją wiedzę, uczestniczę w szkoleniach oraz poddaję swoją pracę superwizji, by mieć pewność, że jakość moich usług jest na najwyższym poziomie.

UMÓW WIZYTĘ

Karolina Bladowska
Pedagog szkolny i  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi, którzy zmagają się z rożnego rodzaju problemami.
W swojej pracy udzielam pomocy osobom z zaburzeniami lękowymi, depresją, obniżeniem nastroju, niestabilnością emocjonalną, doświadczającym problemów w obrębie tożsamości, braku pewności siebie, niskiej samooceny, problemów w relacjach interpersonalnych czy doświadczającym przemocy.
Do każdej osoby z którą pracuję, podchodzę indywidualnie. Współpracę opieram na akceptacji, empatii, otwartości i zaufaniu. Należę do tych szczęśliwców, którzy ze swojej pasji uczynili życie zawodowe. Praca z drugim człowiekiem stanowi zawsze dla mnie nowe wyzwanie i daje ogrom satysfakcji.
Agata Bujalska
Jestem psychologiem, socjoterapeutą, certyfikowanym psychoterapeutą psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalistą systemowej terapii rodzin, psychoterapeutą humanistyczno – doświadczeniowym. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów również z nurtu psychoterapii behewioralno – poznawczej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Ukończyłam terapię własną. Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w indywidualnej jak i w grupowej pracy terapeutycznej. Pracuję z parami. Tworzyłam własne programy terapeutyczne – Oddział w Grzmiącej, Ośrodek w Czarnym Lesie, który przez wiele lat prowadziłam. Wieloletnie doświadczenia nauczyły mnie pokory i ciągłego poszukiwania. Nadal terapia, bycie z ludźmi to moja wielka pasja nieustannie  budząca we mnie zaciekawienie bo terapię tworzę wciąż na nowo dla każdego z moich pacjentów. Obecność, empatia, autentyczność i akceptacja to filary mojej pracy. Jestem obecna przy Tobie, widzę Ciebie, przyjmuje w akceptacji Twój świat i Twoje doświadczanie Siebie w świecie. Przyjmuje Twoje cierpienie. Szanuję Twoją autonomię bo to Ty jesteś ekspertem swojego życia. Jestem razem z Tobą na drodze Twojego doświadczania, w poszukiwaniu Twojego własnego, satysfakcjonującego Ciebie bycia w rzeczywistości. Staram się wraz z Tobą doświetlić miejsca, które do tej pory były zaciemnione, byś poczuł swoją wolność i byś doświadczał swobody w swoich wyborach.  Czekam, jestem i widzę Ciebie.

UMÓW WIZYTĘ

Renata Gajewska
Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka metody Videotreningu Komunikacji, realizatorka programu Candis. Absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku resocjalizacji, oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez wiele lat w placówkach o różnym profilu działalności. Pracowała w stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym i w poradniach dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadziła terapię indywidualną i  grupy z zakresu:  psychoedukacji, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, rozwijającą poczucie własnej wartości oraz grupę alternatywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań (wspinaczka skałkowa). Uważa, że połączenie sportu i terapii  daje duże możliwości pracy nad sobą, a w rezultacie przynosi pozytywne zmiany w życiu. Prowadzi  psychoterapię indywidualną i grupową  dla osób uzależnionych oraz ich bliskichPracuje z osobami w kryzysie, w nawrocie choroby, z zaburzeniami emocjonalnymi i z trudnościami w relacjach.  Szczególną uwagę zwraca na pozytywne wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, webinariach i warsztatach. Prywatnie  podróżniczka i miłośniczka gór.

UMÓW WIZYTĘ

Agata Tupacz

Psycholożka, terapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i stale szkoli się w tym nurcie. Uczyła się także w Szkole Psychoterapii DDA (podejście integracyjne). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w prywatnej poradni psychologicznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadząc warsztaty umiejętności psychospołecznych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje relacja psychika-ciało oraz wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka, w tym radzenie sobie ze stresem ekstremalnym (traumą). Swoją rolę w terapii widzi jako otwarte, życzliwe i empatyczne towarzyszenie klientkom/klientom w zrozumieniu siebie oraz wspieranie ich w zaopiekowywaniu się sobą. Pracuje z osobami mierzącymi się z trudnościami w zakresie regulacji emocji, akceptacji siebie, nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, przejawiającymi zachowania, które postrzegają jako problemowe (tzw. ryzykowne, niezdrowe, autoagresywne, agresywne), z doświadczeniem wzrastania w rodzinie wymagającej uruchomienia wielu zasobów, by sobie poradzić (tzw. DDA, DDD), chcących poprawić jakość relacji ze sobą i z innymi. Bliska jest jej też kwestia kryzysu klimatyczno-przyrodniczego i radzenie sobie z jego skutkami psycho-społecznymi; temat ten zgłębiała m.in. w Szkole Integralnej Ekopsychologii. W Poradni Perspektywa pracuje z młodzieżą od 16.r.ż. oraz osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji. Prywatnie miłośniczka przyrody, zwierząt różnej maści, długich wędrówek i wypraw rowerowych.


UMÓW WIZYTĘ

Maja Galera
Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podnosi kwalifikacje i rozwija zainteresowania również poprzez udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu psychoterapii - dialog motywujący, terapia schematu, psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa, diagnoza psychologiczna, zaburzenia lękowe/depresyjne. Swoje doświadczenie zdobywała dotychczas m.in. w stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień i zaburzeń współistniejących dla młodzieży i dorosłych, punkcie informacyjno-konsultacyjnym, Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, Linii Wsparcia dla dzieci i młodzieży, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi, borykającymi się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, jak i behawioralnymi, a także bliskimi osób uzależnionych. Udziela również wsparcia osobom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczającym depresji, lęku, mającym trudności w obszarze emocjonalnym, relacjach z innymi, akceptacją siebie. W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie odkrywanie indywidualności człowieka, wydobywanie zasobów i towarzyszenie w pokonywaniu trudności, z postawą akceptacji i zrozumienia.

UMÓW WIZYTĘ

Karolina Ambroziak
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii UW, ukończyłam także psychotraumatologię na Collegium Humanum. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w szkole dla psychoterapeutów w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT. Oprócz tego ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach I stopnia a także doradztwo zawodowe i job coaching na SWPS. W pracy kieruję się przede wszystkim życzliwością i zrozumieniem, oceny zostawiam za drzwiami gabinetu. Powiedzenie, że nic co ludzkie nie jest mi obce świetnie oddaje moje podejście do drugiego człowieka. Na moich sesjach staramy się rozmawiać, ćwiczyć a czasem eksperymentować w poznawaniu siebie, własnych zasobów i ograniczeń. Wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach zawodowych pozwala mi na zrozumienie różnorodności światów, o których słyszę. Specjalizuję się w spojrzeniu całościowym na klienta, uwzględniającym rodzinne przekazy pokoleniowe, w tym wpływ traumy na nasze życie. Towarzyszę klientom w poznawaniu siebie i wprowadzaniu spokoju we własne życie i emocje. Dodatkowo w zakresie mojego zainteresowania leżą związki międzyludzkie, interakcje małżeńskie oraz dbanie o siebie w relacjach. Prywatnie matka dwojga nastolatków, żona ich ojca, współlokatorka dwóch kotów oraz karmicielka jednej papugi.
Filip Jach
Terapeuta rodzin, par i młodzieży, socjoterapeuta, praktyk podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (certyfikat IASTI). Absolwent filozofii i pedagogiki. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej, socjoterapii, a także liczne szkolenia z zakresu terapii. Poradnictwo prowadzę w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ale podążając za potrzebami klientów i klientek włączam do swojej praktyki także inne podejścia. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobywałem na oddziale dziennym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola, w fundacji Psycho-Edukacja, ognisku wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. W Poradni Perspektywa prowadzę sesje indywidualne z młodzieżą, młodymi dorosłymi, osobami ze społeczności LGBTQIA+, terapię par i rodzin, poradnictwo wychowawcze oraz life coaching.

 UMÓW WIZYTĘ

Magdalena Dudek
Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in w Fundacji Nagle Sami wspierającej osoby w żałobie, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce-Oddział Neonatologiczny, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Konsultacyjny.
Zajmuje się wsparciem psychologicznym osób dorosłych przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczających obniżenia nastroju, depresji, lęków, mających trudności z wyrażaniem swoich emocji czy akceptacją siebie. Bliska jest mi praca z kobietami przygotowującymi się do macierzyństwa, przeżywającymi depresję poporodową czy żałobę po stracie dziecka. W pracy z pacjentami szczególnie ważne dla mnie jest zbudowanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosfery.
Marta Raczek
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia (SWPS). Absolwentka certyfikowanego kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i warsztatu trenerskiego SWPS. Dyplomowany coach Business Coaching Diploma w PwC. Jej obszar pracy i zainteresowań to terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i par w kryzysie, a także szeroko pojęty rozwój, w tym life i business coaching. W obszarze rozwoju pomaga m.in. rozpoznawać zasoby i priorytety, wyznaczać cele oraz etapy ich realizacji. Wspiera w obliczu wypalenia zawodowego, zmian, dylematów i wyzwań na drodze zawodowej i prywatnej. W terapii zajmuje się m.in. wsparciem w trudnych momentach w życiu, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi osobami, stanach depresyjnych i obniżenia nastroju, trudnościach w rozumieniu i wyrażaniu emocji, samoakceptacji.

UMÓW WIZYTĘ

Irena Mikołuszko
Psychoterapeutka, zajmuję się terapią osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi, osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz z innymi problemami. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Jestem absolwentką Wydziału Resocjalizacji WSPS, specjalistką terapii uzależnień, muzykoterapeutką (ukończyłam 3-letnie szkolenie pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej). Ukończyła 3-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Intra w Warszawie. Głęboko wierzę że każdą zmianę należy zaczynać od samego siebie.

UMÓW WIZYTĘ

Marta Rutkowska
Psycholog kliniczny, Pedagog resocjalizacyjny Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej. W swojej praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: - dla rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi - dla rodzin w sytuacjach okołorozwodowych - prowadzeniem kontaktów rodzicielskich w sytuacjach okołorozwodowych - diagnozą relacji rodzinnych i opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych - diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży - pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych - tworzeniem planów wychowawczych oraz pomocą rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych - treningami umiejętności wychowawczych dla rodziców - prowadzeniem interwencji wychowawczych, opracowywaniem zindywidualizowanych planów wychowawczych W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt i amatorka aktywności fizycznej (bieganie, biegi z przeszkodami, jazda konna, taniec)

UMÓW WIZYTĘ

Back to top of page