Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

ZESPÓŁ

Filip Jach
Terapeuta, coach i facylitator. Praktykę poradniczą i coachingową prowadzę w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ale podążając za potrzebami klientów i klientek włączam do swojej praktyki także inne podejścia. Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu terapii (m.in. terapii akceptacji i zaangażowania - ACT, racjonalnej terapii zachowań - RTZ, psychologii zorientowanej na proces, prowokatywności) oraz interwencji kryzysowej i budowania odporności psychicznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i przestrzegam kodeksu etycznego tej organizacji. W wolnych chwilach czytam o życiu pszczół i oglądam koreańskie seriale na Netflix. W Poradni Perspektywa prowadzę sesje  indywidualne z młodzieżą, młodymi dorosłymi, dorosłymi oraz rodzinami, a także treningi odporości psychicznej i grupy wsparcia.
Marcin Kuszyński
Psycholog, terapeuta. Udzielam wsparcia osobom doświadczającym trudności w takich obszarach jak relacje, depresja, lęki, stany bezradności, niemocy, kryzysu. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje terapia par i rodzin, mediacje oraz praca z młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywałem prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, pracowałem również w charakterze terapeuty środowiskowego na warszawskiej pradze, gdzie prowadziłem spotkania w ramach terapii młodzieży i ich rodzin. Prowadząc własny gabinet -  udzielałem wsparcia osobom zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19, takimi jak depresja, lęk, bezradność, samotność. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem szereg różnorodnych szkoleń dotyczących wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prywatnie jestem mężem i tatą dwójki dzieci w wieku przedszkolnym. Czas poza pracą przeznaczam dla rodziny, na sport i słuchanie muzyki oraz zgłębianie literatury. W PERSPEKTYWIE pracuję z klientem indywidualnie (stacjonarnie i on-line), prowadzę także grupy wsparcia i warsztaty z komunikacji.
Magdalena Dudek
Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in w Fundacji Nagle Sami wspierającej osoby w żałobie, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce-Oddział Neonatologiczny, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Konsultacyjny.
Zajmuje się wsparciem psychologicznym osób dorosłych przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczających obniżenia nastroju, depresji, lęków, mających trudności z wyrażaniem swoich emocji czy akceptacją siebie. Bliska jest mi praca z kobietami przygotowującymi się do macierzyństwa, przeżywającymi depresję poporodową czy żałobę po stracie dziecka. W pracy z pacjentami szczególnie ważne dla mnie jest zbudowanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosfery.
Marta Raczek
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia (SWPS). Absolwentka certyfikowanego kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i warsztatu trenerskiego SWPS. Dyplomowany coach Business Coaching Diploma w PwC. Jej obszar pracy i zainteresowań to terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i par w kryzysie, a także szeroko pojęty rozwój, w tym life i business coaching. W obszarze rozwoju pomaga m.in. rozpoznawać zasoby i priorytety, wyznaczać cele oraz etapy ich realizacji. Wspiera w obliczu wypalenia zawodowego, zmian, dylematów i wyzwań na drodze zawodowej i prywatnej. W terapii zajmuje się m.in. wsparciem w trudnych momentach w życiu, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi osobami, stanach depresyjnych i obniżenia nastroju, trudnościach w rozumieniu i wyrażaniu emocji, samoakceptacji.
Irena Mikołuszko
Psychoterapeutka, zajmuję się terapią osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi, osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz z innymi problemami. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Jestem absolwentką Wydziału Resocjalizacji WSPS, specjalistką terapii uzależnień, muzykoterapeutką(ukończyłam 3-letnie szkolenie pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej). Obecnie jestem w trakcie 3-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Intra w Warszawie. Głęboko wierzę że każdą zmianę należy zaczynać od samego siebie.
Marta Rutkowska
Psycholog kliniczny, Pedagog resocjalizacyjny Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej. W swojej praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: - dla rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi - dla rodzin w sytuacjach okołorozwodowych - prowadzeniem kontaktów rodzicielskich w sytuacjach okołorozwodowych - diagnozą relacji rodzinnych i opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych - diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży - pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych - tworzeniem planów wychowawczych oraz pomocą rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych - treningami umiejętności wychowawczych dla rodziców - prowadzeniem interwencji wychowawczych, opracowywaniem zindywidualizowanych planów wychowawczych W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt i amatorka aktywności fizycznej (bieganie, biegi z przeszkodami, jazda konna, taniec)
Małgorzata Dziurzyńska
Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zawodowo związana z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Anielinie. Na co dzień pracuje pomagając osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD, osobom doświadczającym zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresji, zaburzeń adaptacyjnych w sytuacjach kryzysu. Tworzy i realizuje programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dorosłych i młodzieży współpracując z organizacjami NGO. Zajmując się szeroko pojętą profilaktyką zdrowia prowadzi w szkołach warsztaty w obszarze uzależnień, dorastania, seksualności, przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom. Realizuje grupy i konsultacje dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze. Jest trenerem umiejętności psychospołecznych, ukończyła Szkołę Trenerów Wspólna. Szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Uczestniczka szkoleń dotyczących interwencji w sytuacjach kryzysu, uzależnień behawioralnych, podejścia humanistycznego w leczeniu osób uzależnionych. Pracę terapeuty i trenera łączy z teatralną pasją. Zatrudniona na stanowisku audience development w Teatrze Lalka.
Agata Bujalska
Psycholog kierunek psychologia kliniczna i osobowości, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalista systemowej terapii rodzin, socjoterapeuta, edukator wychowania seksualnego. Ma ponad 28 letnie doświadczenie w pracy klinicznej. Autor programu merytorycznego i wieloletni kierownik oddziału dla osób uzależnionych w Czarnym Lesie. Wieloletni pracownik szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współzałożyciel Poradni Perspektywa. Pracuje w nurcie integracyjnym.
Back to top of page