Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

ZESPÓŁ

Agata Tupacz

Psycholożka, terapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) i stale szkoli się w tym nurcie. Uczyła się także w Szkole Psychoterapii DDA (podejście integracyjne). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w prywatnej poradni psychologicznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadząc warsztaty umiejętności psychospołecznych. W kręgu jej zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmuje relacja psychika-ciało oraz wpływ stresu na funkcjonowanie człowieka w tym radzenie sobie ze stresem ekstremalnym (traumą). Swoją rolę w terapii widzi jako otwarte, życzliwe i empatyczne towarzyszenie klientkom/klientom w zrozumieniu siebie oraz wspieranie ich w zaopiekowywaniu się sobą. Pracuje z osobami mierzącymi się z trudnościami w zakresie regulacji emocji, akceptacji siebie, nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, przejawiającymi zachowania, które postrzegają jako problemowe (tzw. ryzykowne, niezdrowe, autoagresywne, agresywne), z doświadczeniem wzrastania w rodzinie wymagającej uruchomienia wielu zasobów, by sobie poradzić (tzw. DDA, DDD), chcących poprawić jakość relacji ze sobą i z innymi. Bliska jest jej też kwestia kryzysu klimatyczno-przyrodniczego i radzenie sobie z jego skutkami psycho-społecznymi; temat ten pogłębia m.in. w Szkole Integralnej Ekopsychologii. W Poradni Perspektywa pracuje z młodzieżą od 16.r.ż. oraz osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje superwizji. Prywatnie miłośniczka przyrody, zwierząt różnej maści, długich wędrówek i wypraw rowerowych.

Maja Galera
Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Podnosi kwalifikacje i rozwija zainteresowania również poprzez udział w dodatkowych szkoleniach z zakresu psychoterapii - dialog motywujący, terapia schematu, psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa, diagnoza psychologiczna, zaburzenia lękowe/depresyjne. Swoje doświadczenie zdobywała dotychczas m.in. w stacjonarnych ośrodkach terapii uzależnień i zaburzeń współistniejących dla młodzieży i dorosłych, punkcie informacyjno-konsultacyjnym, Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, Linii Wsparcia dla dzieci i młodzieży, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi, borykającymi się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, jak i behawioralnymi, a także bliskimi osób uzależnionych. Udziela również wsparcia osobom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczającym depresji, lęku, mającym trudności w obszarze emocjonalnym, relacjach z innymi, akceptacją siebie. W pracy z drugim człowiekiem ceni sobie odkrywanie indywidualności człowieka, wydobywanie zasobów i towarzyszenie w pokonywaniu trudności, z postawą akceptacji i zrozumienia.
Karolina Ambroziak
Absolwentka Wydziału Psychologii UW, ukończyła także szkołę trenerów przy Fundacji SYNAPSIS, a także kolejno: studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Doradztwo
zawodowe i job coaching SWPS, psychotraumatologię na Collegium Humanum.
W 2021 roku zaczęła szkołę dla psychoterapeutów w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT.
Interesuje mnie człowiek i wszystko co z nim związane, w tym historia rodziny i przekazy transgeneracyjne, a także wpływ traumy pokoleniowej na teraźniejsze życie jednostki.
Pracuję indywidualnie w ramach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz metodą Brainspotting.
Ewa Wlazłowska-Gorzko

Psycholog, Psychoterapeuta, ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Odbyła szereg profesjonalnych szkoleń, praktyk zawodowych i staży psychoterapeutycznych w wiodących placówkach klinicznych, takich  jak: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oddział psychiatryczny Szpitala Bródnowskiego, Oddział Psychiatryczny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności w obszarze emocji,  a także w relacjach – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Pomaga również w kryzysach życiowych oraz rodzinnych oraz pracuje z osobami mającymi trudności w obszarze poczucia własnej wartości. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi i depresją. Jest pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora. Zdobyła również dyplom magistra sztuki po ukończonej Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzyka jest jej wielką pasją.

Filip Jach
Terapeuta, coach i facylitator. Praktykę poradniczą i coachingową prowadzę w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ale podążając za potrzebami klientów i klientek włączam do swojej praktyki także inne podejścia. Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu terapii (m.in. terapii akceptacji i zaangażowania - ACT, racjonalnej terapii zachowań - RTZ, psychologii zorientowanej na proces, prowokatywności) oraz interwencji kryzysowej i budowania odporności psychicznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i przestrzegam kodeksu etycznego tej organizacji. W wolnych chwilach czytam o życiu pszczół i oglądam koreańskie seriale na Netflix. W Poradni Perspektywa prowadzę sesje  indywidualne z młodzieżą, młodymi dorosłymi, dorosłymi oraz rodzinami, a także treningi odporości psychicznej i grupy wsparcia.
Marcin Kuszyński
Psycholog, terapeuta TSR (w trakcie procesu certyfikacji). Udzielam wsparcia osobom w obszarze kryzysów, stresu, sensu życia, bezradności, relacji (rodzina, związek), zaburzeń odżywiania, lęku, depresji. Swój warsztat i doświadczenie zawodowe zdobywałem w warszawskich poradniach zdrowia psychicznego, poradniach psychologicznych i ośrodku pomocy społecznej, gdzie prowadziłem terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, współprowadziłem również grupę wsparcia dla młodzieży. W charakterze terapeuty środowiskowego na warszawskiej pradze prowadziłem spotkania w ramach terapii młodzieży i ich rodzin. W ramach własnego gabinetu -  udzielałem wsparcia osobom zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19, takimi jak depresja, lęk, bezradność, samotność. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne w Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem szereg różnorodnych szkoleń dotyczących wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, swoją pracę poddaję regularnej superwizji i interwizji. W Poradni Perspektywa pracuję z klientem od 16. roku życia, indywidualnie (stacjonarnie i on-line), prowadzę także grupy wsparcia i warsztaty z komunikacji.
Magdalena Dudek
Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in w Fundacji Nagle Sami wspierającej osoby w żałobie, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce-Oddział Neonatologiczny, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Konsultacyjny.
Zajmuje się wsparciem psychologicznym osób dorosłych przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczających obniżenia nastroju, depresji, lęków, mających trudności z wyrażaniem swoich emocji czy akceptacją siebie. Bliska jest mi praca z kobietami przygotowującymi się do macierzyństwa, przeżywającymi depresję poporodową czy żałobę po stracie dziecka. W pracy z pacjentami szczególnie ważne dla mnie jest zbudowanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosfery.
Marta Raczek
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia (SWPS). Absolwentka certyfikowanego kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i warsztatu trenerskiego SWPS. Dyplomowany coach Business Coaching Diploma w PwC. Jej obszar pracy i zainteresowań to terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i par w kryzysie, a także szeroko pojęty rozwój, w tym life i business coaching. W obszarze rozwoju pomaga m.in. rozpoznawać zasoby i priorytety, wyznaczać cele oraz etapy ich realizacji. Wspiera w obliczu wypalenia zawodowego, zmian, dylematów i wyzwań na drodze zawodowej i prywatnej. W terapii zajmuje się m.in. wsparciem w trudnych momentach w życiu, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi osobami, stanach depresyjnych i obniżenia nastroju, trudnościach w rozumieniu i wyrażaniu emocji, samoakceptacji.
Irena Mikołuszko
Psychoterapeutka, zajmuję się terapią osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi, osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz z innymi problemami. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Jestem absolwentką Wydziału Resocjalizacji WSPS, specjalistką terapii uzależnień, muzykoterapeutką (ukończyłam 3-letnie szkolenie pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej). Ukończyła 3-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Intra w Warszawie. Głęboko wierzę że każdą zmianę należy zaczynać od samego siebie.
Marta Rutkowska
Psycholog kliniczny, Pedagog resocjalizacyjny Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej. W swojej praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: - dla rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi - dla rodzin w sytuacjach okołorozwodowych - prowadzeniem kontaktów rodzicielskich w sytuacjach okołorozwodowych - diagnozą relacji rodzinnych i opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych - diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży - pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych - tworzeniem planów wychowawczych oraz pomocą rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych - treningami umiejętności wychowawczych dla rodziców - prowadzeniem interwencji wychowawczych, opracowywaniem zindywidualizowanych planów wychowawczych W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt i amatorka aktywności fizycznej (bieganie, biegi z przeszkodami, jazda konna, taniec)
Agata Bujalska
Psycholog kierunek psychologia kliniczna i osobowości, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalista systemowej terapii rodzin, socjoterapeuta, edukator wychowania seksualnego. Ma ponad 28 letnie doświadczenie w pracy klinicznej. Autor programu merytorycznego i wieloletni kierownik oddziału dla osób uzależnionych w Czarnym Lesie. Wieloletni pracownik szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współzałożyciel Poradni Perspektywa. Pracuje w nurcie integracyjnym.
Back to top of page