Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

ZESPÓŁ

Magdalena Dudek
Psycholog, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała m.in w Fundacji Nagle Sami wspierającej osoby w żałobie, Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce-Oddział Neonatologiczny, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii-Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Konsultacyjny.
Zajmuje się wsparciem psychologicznym osób dorosłych przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe, doświadczających obniżenia nastroju, depresji, lęków, mających trudności z wyrażaniem swoich emocji czy akceptacją siebie. Bliska jest mi praca z kobietami przygotowującymi się do macierzyństwa, przeżywającymi depresję poporodową czy żałobę po stracie dziecka. W pracy z pacjentami szczególnie ważne dla mnie jest zbudowanie bezpiecznej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosfery.
Borys Dobraniecki
Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu SWPS, na co dzień pracuję w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, udzielając aktywnego wsparcia psychologicznego pacjentom oraz ich rodzinom. Prowadzę terapię dla osób dorosłych, par oraz starszej młodzieży, w swojej praktyce terapeutycznej inspiruję się podejściem integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem nurtów humanistycznych. Staram się stworzyć z każdym pacjentem relację opartą na zaufaniu, zrozumieniu oraz akceptacji, która w moim przekonaniu jest kluczowym elementem powodzenia prowadzonej terapii.
Aleksandra Wrona
Jestem psychologiem oraz interwentem kryzysowym. Zajmuję się wstępną diagnozą psychologiczną a także wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi. Udzielam porad wychowawczych dla opiekunów i rodziców. Prowadzę terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera). Jestem absolwentką WSFiZ (Warszawa) gdzie ukończyłam studia magisterskie na specjalności „Psychoterapia i terapia seksualna”. Ukończyłam również studia podyplomowe z „Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej” na SWPS (Warszawa). Obecnie kończę studia podyplomowe z Diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny” na UW (Warszawa). Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi rozwijam od 2014 roku, początkowo współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej a następnie z przedszkolnymi placówkami integracyjnymi/terapeutycznymi oraz poprzez pracę w poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach. W ramach pracy związanej ze wspomaganiem rozwoju dziecka ukończyłam kursy: „Trening Umiejętności Społecznych”, „Terapię Ręki” I i II stopnia, „Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” I stopnia.
Mateusz Gawiński
Psycholog, psychoonkolog oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie szkolenia. Absolwent Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychoonkologia w Praktyce klinicznej, aktualnie swoje umiejętności podnosi w akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo - Behawioralnej szkole AMiE. Na co dzień pracuje w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym pomagając osobom chorym somatycznie oraz ich rodzinom. Doświadczenie zdobywał m. in. W takich miejscach jak Szpital Uniwersytecki Kraków - Prokocim na oddziale transplantologii oraz chirurgii onkologicznej, w szpitalu onkologicznym Magodent, Fundacji Onkocafe, w fundacji Revita oraz w Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym. Autor artykułów z dziedziny psychoonkologii na portal onkologiczny Zwrotnik Raka. Każdy sukces pacjenta osiągnięty w terapii jest dla mnie motorem napędowym do dalszych działań, a każdy zakończony pozytywnie proces psychoterapii ogromnym osiągnięciem, które daje mi poczucie satysfakcji zawodowej i dobrze spełnionego obowiązku. W pracy z osobami chorymi onkologicznie nauczyłem się indywidualnego podejścia do każdego człowieka oraz jego problemów, a zasady te stosuje również w pracy klientami indywidualnymi. Priorytetem jest dla mnie empatyczne, pełne wyrozumiałości i akceptacji podejście do klienta/pacjenta
Marta Raczek
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia (SWPS). Absolwentka certyfikowanego kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i warsztatu trenerskiego SWPS. Dyplomowany coach Business Coaching Diploma w PwC. Jej obszar pracy i zainteresowań to terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i par w kryzysie, a także szeroko pojęty rozwój, w tym life i business coaching. W obszarze rozwoju pomaga m.in. rozpoznawać zasoby i priorytety, wyznaczać cele oraz etapy ich realizacji. Wspiera w obliczu wypalenia zawodowego, zmian, dylematów i wyzwań na drodze zawodowej i prywatnej. W terapii zajmuje się m.in. wsparciem w trudnych momentach w życiu, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi osobami, stanach depresyjnych i obniżenia nastroju, trudnościach w rozumieniu i wyrażaniu emocji, samoakceptacji.
Anna Ramm
Psycholog, Psychodietetyk,  Jestem absolwentką Niestacjonarnych Studiów magisterskich na kierunku Psychologia Kliniczna SWPS i podyplomowych studiów na kierunku  Psychodietetyka .na SWPS. Mam za sobą szkolenia z pracy z pacjentem otyłym . w Centrum Psychodietetyki Praktycznej w Lublinie oraz dwa stopnie Dietocouchingu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam  w Fundacji ITAKA prowadząc warsztaty z młodzieżą i grupę wsparcia dla osób , których bliscy zaginęli.   Na Uniwersytetu Drugiego Wieku  spotykałam się na warsztatach  warsztaty z rozwoju osobistego oraz w gabinecie prywatnym z pacjentami z nadwagą. Interesują mnie poza dietetyczne trudności  w zrzuceniu wagi a szczególnie przyczyny emocjonalne. Często nadwaga może być objawem nie zadbania o siebie na różnych płaszczyznach.
Irena Mikołuszko
Psychoterapeutka, zajmuję się terapią osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi, osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz z innymi problemami. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Jestem absolwentką Wydziału Resocjalizacji WSPS, specjalistką terapii uzależnień, muzykoterapeutką(ukończyłam 3-letnie szkolenie pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej). Obecnie jestem w trakcie 3-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Intra w Warszawie. Głęboko wierzę że każdą zmianę należy zaczynać od samego siebie.
Marta Rutkowska
Psycholog kliniczny, Pedagog resocjalizacyjny Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej. W swojej praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: - dla rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi - dla rodzin w sytuacjach okołorozwodowych - prowadzeniem kontaktów rodzicielskich w sytuacjach okołorozwodowych - diagnozą relacji rodzinnych i opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych - diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży - pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych - tworzeniem planów wychowawczych oraz pomocą rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych - treningami umiejętności wychowawczych dla rodziców - prowadzeniem interwencji wychowawczych, opracowywaniem zindywidualizowanych planów wychowawczych W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt i amatorka aktywności fizycznej (bieganie, biegi z przeszkodami, jazda konna, taniec)
Renata Gajewska
Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener metody Videotreningu Komunikacji. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych i substytucyjnych. W przeszłości pracowała m.in w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kazuniu, w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych ,,Punkt” oraz w Poradni Uzależnień przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Zajmuje się osobami w kryzysie, nawrocie choroby. Szczególną uwagę zwraca na pozytywne wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne. Prywatnie podróżniczka i miłośniczka gór.
Małgorzata Dziurzyńska
Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zawodowo związana z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Anielinie. Na co dzień pracuje pomagając osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD, osobom doświadczającym zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresji, zaburzeń adaptacyjnych w sytuacjach kryzysu. Tworzy i realizuje programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dorosłych i młodzieży współpracując z organizacjami NGO. Zajmując się szeroko pojętą profilaktyką zdrowia prowadzi w szkołach warsztaty w obszarze uzależnień, dorastania, seksualności, przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom. Realizuje grupy i konsultacje dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze. Jest trenerem umiejętności psychospołecznych, ukończyła Szkołę Trenerów Wspólna. Szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Uczestniczka szkoleń dotyczących interwencji w sytuacjach kryzysu, uzależnień behawioralnych, podejścia humanistycznego w leczeniu osób uzależnionych. Pracę terapeuty i trenera łączy z teatralną pasją. Zatrudniona na stanowisku audience development w Teatrze Lalka.
Agata Bujalska
Psycholog kierunek psychologia kliniczna i osobowości, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalista systemowej terapii rodzin, socjoterapeuta, edukator wychowania seksualnego. Ma ponad 28 letnie doświadczenie w pracy klinicznej. Autor programu merytorycznego i wieloletni kierownik oddziału dla osób uzależnionych w Czarnym Lesie. Wieloletni pracownik szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współzałożyciel Poradni Perspektywa. Pracuje w nurcie integracyjnym.
Back to top of page