Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

ZESPÓŁ

Marta Raczek
Psycholog, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia (SWPS). Absolwentka certyfikowanego kursu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), warsztatu trenerskiego SWPS oraz w trakcie kursu Business Coaching Diploma w PwC. Jej obszar pracy i zainteresowań to terapia indywidualna i grupowa osób dorosłych i par w kryzysie, a także szeroko pojęty rozwój, w tym life i business coaching. W obszarze rozwoju pomaga rozpoznawać zasoby i priorytety, wyznaczać cele oraz etapy ich realizacji. Wspiera w obliczu zmian i wyzwań na drodze zawodowej. W terapii zajmuje się wsparciem w trudnych momentach w życiu, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi osobami, stanach depresyjnych i obniżenia nastroju, trudnościach w rozumieniu i wyrażaniu emocji.
Dorota Kobierska
Jestem certyfikowanym coachem Multi-Level Coaching, Praktykiem i Mistrzem NLP, trener biznesu oraz psychoterapeutą po szkoleniu w nurcie Neurolingwistycznej Psychoterapii – obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Grupie Medycznej Vertimed. Ukończyłam Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Psychologia w Zarządzaniu oraz Stocholm University. W swojej pracy wspieram osoby w rozwoju osobistym i zawodowym. Moimi klientami korzystającymi z usług coachingu są zarówno managerowie stojący w obliczu zmian i wyzwań zawodowych jak i osoby będące na początku swojej kariery zawodowej. Wspieram klientów w rozwoju, planowaniu i osiąganiu celów. Natomiast jako psychoterapeuta specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi oraz odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju.
Anna Ramm
Psycholog, Psychodietetyk,  Jestem absolwentką Niestacjonarnych Studiów magisterskich na kierunku Psychologia Kliniczna SWPS i podyplomowych studiów na kierunku  Psychodietetyka .na SWPS. Mam za sobą szkolenia z pracy z pacjentem otyłym . w Centrum Psychodietetyki Praktycznej w Lublinie oraz dwa stopnie Dietocouchingu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam  w Fundacji ITAKA prowadząc warsztaty z młodzieżą i grupę wsparcia dla osób , których bliscy zaginęli.   Na Uniwersytetu Drugiego Wieku  spotykałam się na warsztatach  warsztaty z rozwoju osobistego oraz w gabinecie prywatnym z pacjentami z nadwagą. Interesują mnie poza dietetyczne trudności  w zrzuceniu wagi a szczególnie przyczyny emocjonalne. Często nadwaga może być objawem nie zadbania o siebie na różnych płaszczyznach.
Magdalena Kieraga
Psycholog, psychoterapeutka , jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubskim,  Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz socjoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży.  W swojej pracy skupiam się na pomocy psychologicznej i terapii dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Na co dzień pomagam osobom zmagającym się z kryzysami życiowymi, zaburzeniami nastroju,  lękowymi, depresyjnymi, psychoedukacją oraz wsparciem rodzin z problemami wychowawczymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach i fundacjach zajmujących się pomocą psychologiczną oraz oddziałach psychiatrycznych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Irena Mikołuszko
Psychoterapeutka, zajmuję się terapią osób dorosłych w sytuacjach kryzysowych, z zaburzeniami emocjonalnymi, osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz z innymi problemami. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Jestem absolwentką Wydziału Resocjalizacji WSPS, specjalistką terapii uzależnień, muzykoterapeutką(ukończyłam 3-letnie szkolenie pod kierunkiem dr Elżbiety Galińskiej). Obecnie jestem w trakcie 3-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Intra w Warszawie. Głęboko wierzę że każdą zmianę należy zaczynać od samego siebie.
Marta Rutkowska
Psycholog kliniczny, Pedagog resocjalizacyjny Od 2010 r. łączy pracę praktyczną z działalnością naukowo – badawczą  głównie w obszarze psychologii agresji i psychologii wychowawczej. W swojej praktyce zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych: - dla rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi - dla rodzin w sytuacjach okołorozwodowych - prowadzeniem kontaktów rodzicielskich w sytuacjach okołorozwodowych - diagnozą relacji rodzinnych i opiniowaniem na potrzeby postępowań sądowych - diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży - pomocą osobom doświadczającym kryzysów emocjonalnych - tworzeniem planów wychowawczych oraz pomocą rodzicom w przezwyciężaniu trudności wychowawczych - treningami umiejętności wychowawczych dla rodziców - prowadzeniem interwencji wychowawczych, opracowywaniem zindywidualizowanych planów wychowawczych W życiu prywatnym miłośniczka zwierząt i amatorka aktywności fizycznej (bieganie, biegi z przeszkodami, jazda konna, taniec)
Renata Gajewska
Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener metody Videotreningu Komunikacji. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych i substytucyjnych. W przeszłości pracowała m.in w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kazuniu, w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych ,,Punkt” oraz w Poradni Uzależnień przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Zajmuje się osobami w kryzysie, nawrocie choroby. Szczególną uwagę zwraca na pozytywne wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne. Prywatnie podróżniczka i miłośniczka gór.
Małgorzata Dziurzyńska
Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Zawodowo związana z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Anielinie. Na co dzień pracuje pomagając osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD, osobom doświadczającym zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresji, zaburzeń adaptacyjnych w sytuacjach kryzysu. Tworzy i realizuje programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dorosłych i młodzieży współpracując z organizacjami NGO. Zajmując się szeroko pojętą profilaktyką zdrowia prowadzi w szkołach warsztaty w obszarze uzależnień, dorastania, seksualności, przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom. Realizuje grupy i konsultacje dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze. Jest trenerem umiejętności psychospołecznych, ukończyła Szkołę Trenerów Wspólna. Szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Uczestniczka szkoleń dotyczących interwencji w sytuacjach kryzysu, uzależnień behawioralnych, podejścia humanistycznego w leczeniu osób uzależnionych. Pracę terapeuty i trenera łączy z teatralną pasją. Zatrudniona na stanowisku audience development w Teatrze Lalka.
Paulina Wajda
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji akredytowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Od 2010 roku prowadzę zarówno terapię indywidualną, jak i grupową z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA, z osobami z podwójną diagnozą, z osobami doświadczającymi kryzysu życiowego, oraz z zaburzeniami lękowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Leczenia Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Pruszkowie gdzie odbyłam liczne staże kliniczne.
Katarzyna Banach
Psychoterapeutka oraz specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat nr 1569). Szkoliła się w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie a obecnie swoje umiejętności podnosi w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Ukończyła Szkołę Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Równolegle prowadzi konsultacje i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców służące lepszemu zrozumieniu dziecka i siebie w relacji z nim. Doświadczenie zawodowe posiada w różnych formach leczenia – ośrodku dziennym, poradni uzależnień oraz placówce stacjonarnej.
Agata Bujalska
Psycholog kierunek psychologia kliniczna i osobowości, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, specjalista systemowej terapii rodzin, socjoterapeuta, edukator wychowania seksualnego. Ma ponad 28 letnie doświadczenie w pracy klinicznej. Autor programu merytorycznego i wieloletni kierownik oddziału dla osób uzależnionych w Czarnym Lesie. Wieloletni pracownik szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współzałożyciel Poradni Perspektywa. Pracuje w nurcie integracyjnym.
Back to top of page