Slide_4

Slide_4

Masz wybór ! Zawsze !

Slide 2

Slide 2

Później ! Będzie za późno ! Bądź teraz !

Slide_1

Slide_1

Pracujemy stacjonarnie i online!

Slide_3

Slide_3

Ty jesteś najważniejszy !

Grupa wsparcia to spotkania dla osób, które mają taki sam problem lub takie same doświadczenia. Grupa daje wsparcie i poczucie wspólnoty. Ma za zadanie znalezienie dla uczestników nowych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji.

Osobom neuroróżnorodnym grupy wsparcia są potrzebne po to, aby wiedzieć, jak inni sobie radzą z podobnymi do nich problemami – porozmawiać o metodach kompensacji, trudnościach życia codziennego, sytuacjach, które nam na co dzień towarzyszą, a często też utrudniają życie. Grupa jest po prostu naszym zasobem, gdzie wzajemnie się wspieramy i wymieniamy dobrą energią. Jest to szczególnie ważne w przypadku Pacjentów z ADHD, bowiem badania wykazują, że osoby te mają istotnie niższe poczucie wsparcia społecznego w porównaniu z osobami dorastającymi bez tego zaburzenia.

Grupy wsparcia to miejsce, gdzie można porozmawiać z osobami, które rozumieją nasze problemy. Uczestnictwo w spotkaniach daje poczucie przynależności do konkretnej społeczności i sprawia, że Pacjenci przestają się czuć niezrozumiani. Razem pracują nad kluczowymi dla nich zagadnieniami, dzielą się ze sobą swoim doświadczeniem i znajdują rozwiązania dla wspólnych trudności. To swoista wymiana informacji i porad na temat wszystkiego, co związane w jakikolwiek sposób z neuroróżnorodnością. Warto pamiętać, że każdy wnosi na spotkania wiedzę i doświadczenie, które mogą się przydać innym

Koszt 80 zł za dwugodzinne spotkanie

Forma grupy, półotwarta

Prowadzący Arkadiusz Dydziński

Back to top of page