O nas | Poradnia

image

O naszej poradni

Nasz ośrodek powstał dzięki naszej pasji i potrzebie stworzenia przyjaznego miejsca kierującego się zasadami bezpieczeństwa, uczciwości i profesjonalizmu.

Tu nie stanie się nic bez Twojej zgody. Ty decydujesz co i komu powiesz. W każdej chwili możesz powiedzieć stop. Pytaj o wszystko. Zadzwoń.

Umów się w dogodnym dla Siebie terminie. W trakcie pierwszej wizyty określimy problem, określimy charakter, cel i częstotliwość dalszych spotkań, wspólnej pracy terapeutycznej.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne pozwoli nam wspólnie z Tobą ustalić dalszą drogę psychoterapeutyczną.

Kontakt

Nasze podejście

Pracuje od 2007 roku
oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapię odwołującą się do podejścia integracyjnego. Wywodzimy się z różnych szkół psychoterapeutycznych, co pozwala nam znaleźć dla Ciebie najlepszą formę pomocy.

Kierujemy się zasadą, że najważniejszy jesteś Ty, Twoje potrzeby i Twoje oczekiwania.
W naszej pracy odwołujemy się głównie do formy terapii indywidualnej i grupowej. Prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe.

Zofia Majtczak

Mgr polityki społecznej, ukończyła szkolenie w grupie dla specjalistów w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia pod nazwą „Studium pomocy psychologicznej oraz Studium terapii uzależnień", kurs w zakresie „Debriefing – technika postępowania z pacjentem po przebytej traumie" oraz szkolenie w zakresie „Diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu", studia podyplomowe w Collegium Civitas w zakresie Life Coaching. Licencja TRENERA OPEN BY HORSES na projektowanie i prowadzenie warsztatów „Konie uczą ludzi". Ukończyła Train The Trainer III EDYCJA uzyskując Certyfikat Kompetencji.

Doświadczenie zawodowe – ponad 20 lat, w przeszłości m.in. w systemie oddziału stacjonarnego leczenia uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej i ambulatoryjnego – kierownik Poradni Leczenia Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. Żelaznej oraz w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej „Polana".

Agata Bujalska

Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnienia.

Ukończyła Studium Psychoterapii Systemowej Rodzin, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej.

Wieloletni kierownik i twórca programu terapeutycznego Ośrodka Leczenia Uzależnień „ Cisowa” w Czarnym Lesie. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w pracy w Oddziale Grzmiąca Szpitala Psychiatrycznego ul. Nowowiejska 27 w Warszawie, w Stowarzyszeniu Monar oraz w wielu poradniach psychologicznych. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień terapię par, terapię DDA/ DDD.

Pracuje w obszarze zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, uzależnień, zaburzeń adaptacyjnych w sytuacjach kryzysu.

Agnieszka Mikołajonek (Ciołkiewicz)

Psycholog, spesjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnienia, trener.

Wykładowca akademicki. Wieloletni pracownik Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie , Ośrodka Leczenia Uzależnień „ Cisowa” 2 Czarnym Lesie oraz Poradni Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Eleuteria w Warszawie.

Odbyła liczne staże kliniczne w wielu różnych oddziałach specjalistycznych.

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, z doświadczeniami psychoz, z zaburzeniami nastroju, z zburzeniami nerwicowymi i lękowymi, z zaburzeniami odżywiania, z diagnozą zaburzeń osobowości, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi z trudnościami wynikającymi z sytuacji kryzysu życiowego oraz z zainteresowanymi własnym rozwojem.

Krzysztof Maracewicz

Psycholog, seksuolog, biegły sądowy z zakresu psychologii i seksuologii. Obecnie pracuje w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii Szpitala Psychiatrycznego ul. Nowowiejska 27 w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Oddziale ogólno-psychiatrycznym Szpitala Psychiatrycznego w Drewnicy, w Oddziale dla Sprawców Przemocy Seksualnej Szpitala Psychiatrycznego w Chroszczy, w Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia Szpitala Klinicznego im prof W. Orłowskiego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, zajmuje się terapią par i terapią uzależnień.

Pracuje z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi o różnym podłożu, z dysfunkcjami seksualnymi, z zaburzeniami preferencji seksualnych, z zaburzeniami identyfikacji z płciowej, z brakiem akceptacji własnej orientacji seksualnej ,z uzależnieniami w tym również od seksu i cyberseksu, z trudnościami w związku.

Agata Maria Kiełczewska

Psycholog. Studia w języku angielskim. Ma specjalizację w seksuologii oraz w postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Odbyła staże w oddziałach dziennych. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w oddziale ogólnopsychiatrycznym/podsądnym. Pracowała także w oddziale psychogeriatrii, gdzie zajmowała się diagnozą oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Sporządza opinie z zakresu psychologii na potrzeby sądów. Pracuje z osobami dorosłymi, także starszymi, z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi, funkcji poznawczych oraz w trudnych momentach ich życia czy też chcącymi pogłębiać pracę nad sobą. Dodatkowo oferuje diagnostykę psychologiczną, m.in. badanie osobowości, poziomu inteligencji, uszkodzeń w obrębie OUN, diagnostykę zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych, w tym otępienia.

Może prowadzić terapię w języku angielskim.

Katarzyna Banach

Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Wiedzę zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia. Doświadczenie zawodowe posiada w różnych formach leczenia – ośrodku dziennym, poradni uzależnień oraz placówce stacjonarnej. Na stałe związana z długoterminowym Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Anielinie. Prowadzi Fundację Studio Psychologii Zdrowia, w ramach której realizuje programy terapeutyczne m.in. Candis dla osób nadużywających przetworów konopi.

Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Stowarzyszeniu Intra. Prowadzi warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych. Ponadto szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Prowadzi portal www.uzaleznieniabehawioralne.pl, w którym udziela porad w poradni on-line osobom z problemem uzależnień niechemicznych.

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących uzależnień behawioralnych, dialogu motywującego, pracy z rodzinami, terapii poznawczo-behawioralnej, pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.