Leczenie nerwic

Czym jest nerwica ? Odpowiedz nie jest taka prosta. Nerwica bowiem to zespół zaburzeń psychicznych o bardzo różnorodnej symptomatyce. W nerwicy chory ma świadomość i jest krytyczny wobec swoich objaw - natręctw, fobii, widzi brak podstaw obserwowanych u siebie objawów somatycznych ale równocześnie nie potrafi dokonać zmiany destrukcyjnego dla siebie zachowania. Właśnie krytycznym jest podstawową różnicą pomiędzy nerwicą a psychozą. W nerwicy mówimy o błędnym kole objawów nerwicowych np: lęk - podstawowy objaw nerwicy, wyzwala objawy wegetatywne a te z kolei nasilą lęk. Podstawowe cechy nerwicy to: lęk, towarzyszące mu objawy wegetatywne (np: ból, zaburzenie snu, łaknięcia) i nasilony egocentryzm. Przyczyn nerwic szukamy  zazwyczaj w trzech źródłach: w konflikcie pomiędzy dwiema sprzecznymi potrzebami np: zależności I autonomii, w braku lub deficycie opieki rodzicielskiej w dzieciństwie, w nieodreagowanej traumie, urazie. Aby postawić diagnozę nerwicy należy w pierwszej kolejności wykluczyć podłoże organiczne zaburzeń. Leczenie nerwic koncentruje się na odnalezieniu i wyjaśnieniu istoty wewnętrznego konfliktu. Istotnym jest również poszerzenie świadomości siebie, swoich emocji i przeżyć. W kolejnych etapach leczenia nerwic ważne jest zmiana destrukcyjnych przekonań dotyczących siebie i świata, zmiana destrukcyjnych automaty zmów w zachowaniu na konstruktywne i elastyczne. Leczenie nerwic to również nauka zaspokojenia deficytów z dzieciństwa w dorosłym życiu. W psychoterapii nerwic bardzo korekcyjne są nowe doświadczenia chorego w bezpiecznej relacji z terapeutą lub grupą terapeutyczną.