Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii  podobnie jak leczenie każdego uzależnienia jest procesem długotrwałym i trudnym. Bezwzględnie leczenie narkomanii wymaga współpracy osoby uzależnionej ze specjalistą. Pierwszym i najtrudniejszym momentem w leczeniu narkomanii jest zmotywowanie chorego do podjęcia leczenia. Trud tego kroku bezpośrednio wynika z działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia, głównie z mechanizmu iluzji i zaprzeczenia, który w znacznym stopniu upośledza u chorego adekwatne postrzeganie  siebie i swojego życia. Dlaczego najczęściej dopiero nasilające się negatywnie konsekwencje  zażywania i nielegalnego zdobywania narkotyków są powodem do podjęcia leczenia. W leczeniu narkomanii najczęściej zatem rozpoczynamy leczenie z pacjentem zewnętrznie zmotywowanym np.: wolę iść się leczyć niż iść do więzienia, leczę się bo wyrzucili mnie z domu. W leczeniu narkomanii mamy do czynienia z trzema głównymi nurtami:- leczenie substytucyjne tj. metoda głównie skoncentrowana na redukcji szkód indywidualnych i społecznych spowodowanych używaniem narkotyków, pacjenci pod nadzorem lekarskim mają podawane preparaty o długotrwałym działaniu farmakologicznym zbliżonym do narkotyków.- terapia drug free, ukierunkowana na abstynencję tj. w Polsce realizowana głównie poprzez metodę społeczności terapeutycznej w ośrodkach stacjonarnych skoncentrowana na zasadnie uczciwości, otwartej, wprost komunikacji wspólne funkcjonującej grupy uzależnionych.- terapia poznawczo - behawioralna, ten kierunek terapii początkowo skupia się na zidentyfikowaniu myśli i uczuć, które towarzyszą sięganiu po narkotyki oraz określania sytuacji wyzwalających chęć odurzenia się. Kolejny etap to nauka unikania sytuacji zagrażających a  następnie zmian nawyków z koncentracją na rozwiązanie indywidualne problemów pacjenta.W Leczeniu narkomanii dochodzi obecnie do łączenia różnych metod leczenia. Szczególnie często wykorzystuje się metody terapii poznawczo - behawioralnej w ośrodkach pomocy stacjonarnej, powstają placówki stacjonarne przyjmujące osoby będące w programie pomocy substytucyjnej.