Narkomania

Narkomania z greckiego Narke - odurzenie i Mania - szaleństwo. Narkomania nas wystrasza, przeraża czasami wręcz powoduje odrętwienie w postępowaniu gdy dowiadujemy się, że ktoś z naszych bliskich, dziecko, partner sięga po narkotyki. Musimy jednak pamiętać, że czym innym jest eksperyment z narkotykami a czy innym narkomania - choroba uzależnienia.

 

Narkomania jest chorobą wielopłaszczyznową i wieloczynnikową, powoduje dysfunkcję w każdym obszarze aktywności człowieka. Narkomania to uzależnienie, choroba która ma swoje objawy, psychologiczne mechanizmy. Jest chorobą niezawinioną, postępującą, nawrotową i w konsekwencji doprowadzającą do śmierci. Istotnym jest fakt, że narkomania jest chorobą niezawinioną tzn. nikt kto eksperymentuje z narkotykami nie ma w intencji zachorowania i cierpienia z tym związanego. Po prostu często próbuję z ciekawości, dla zabawy. Narkomania jak każde inne uzależnienie głównie polega na utracie kontroli zarówno nad zażywanym środkiem jaki całym swoim życiem.

 

Dramat tej choroby głównie wynika z tego, że sam chory po przez uruchomienie psychologicznego mechanizmu uzależnienia iluzji i zaprzeczania, nie identyfikuje się z własną chorobą. Zabija się i jest ślepy na ten fakt. Jego instynkt samozachowawczy zaatakowany przez chorobę uzależnienia przestaje go chronić. To kogo chroni to narkomania. Narkomani istotnie zmienia człowieka. Obniża możliwość kontaktu z uczuciami, potrzebami, powoduję koncentrację jedynie za zażywaniu nawet jeżeli wiąże się to z utratą wszystkiego i wszystkich, którzy do tej pory byli ważni. Podstawowym objawem narkomanii są nieustające kłamstwa, manipulacje, używanie ludzi i ich uczuć a nie bycie z nimi. Często narkomania wiąże się również z poważnymi problemami prawnymi i absolutnym zburzeniem świata wartości. W narkomani choruje cała rodzina i cała ona potrzebuje pomocy specjalisty, bo jak wskazują badania i doświadczenie w zasadzie nie można poradzić sobie z nią samemu.