Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnieńLeczenie uzależnień jest przede wszystkim procesem długotrwałym i bezwzględnie wymagającym opieki specjalisty. Ze względu na specyfikę choroby uzależnienia jak również specyfikę procesu trzeźwienia leczenie uzależnień powinno być kompleksowe, powinno dotyczyć wszystkich obszarów aktywności uzależnionego i jego uwikłanej w uzależnienie rodziny. Zatem leczenie uzależnień obejmuje zarówno sferę fizyczną, sferę funkcjonowania psychologicznego jak również obszaru rozwoju duchowego.

 

Pierwszym i niewątpliwie bardzo trudnym krokiem w leczeniu uzależnień jest zmotywowanie uzależnionego do podjęcia leczenia. Trudność ta wynika głównie z samych mechanizmów uzależnienia tj. mechanizmu iluzji i zaprzeczenia. W miarę rozwoju uzależnienia system mechanizmów rozbuduje się uniemożliwiając choremu realną, adekwatną ocenę siebie i swojej sytuacji życiowej. Na szczęście budowany przez uzależnienie mur obronny momentami się chwieje, przychodzą kryzysy głównie powodowane narastającymi negatywnymi konsekwencjami choroby uzależnienia. Pojawią się kłopoty zdrowotne, prawne w pracy, w związku, w rodzinie, narasta poczucie winy, izolacji i utraty kontroli. Leczenie uzależnień rozpoczyna się pracą psychoterapeutyczną w obszarze budowania motywacji. Uzależniony ma poznać specyfikę i psychologiczne  mechanizmy własnej choroby. Następnie następuje rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Nauka radzenia sobie z kryzysami, wyzwalaczami i nawrotami choroby. W leczeniu uzależnień istotnym jest zwiększenie zdolności uzależnionego do utrzymywania abstynencji poprzez nauczenie go umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych potrzebnych do zachowania trzeźwości. W terapii pogłębionej leczenia uzależnień następuje koncentracja na rozwiązaniu problemów osobistych chorego, na pracy psychoterapeutycznej dotyczącej jego indywidualnych deficytów i ograniczeń.