Testy psychologiczne
 • Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej Kwestionariusz wskazujący jaka jest spontaniczna gotowość jednostki do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

 • Kwestioanriusz Tożsamości Płciowej 1.6 Kwestionariusz służący do badania poczucia tożsamości płciowej jednostki.

 • Kwestionariusz Orientacji Seksualnej Kwestionariusz sprawdzający orientację seksualną jednostki.

 • Skala Poszukiwania Doznań (SSS-V) Kwestonariusz sprawdza jaki charakteryzuje klienta poziom poszukiwania stymulacji.

 • Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej Kwestionariusz sprawdzający ocenę zachowań własnych i partnera

 • Parenal Bonding Instrument Kwestionariusz sprawdzający styl więzi łączycy jednostkę z osobami znaczącymi (rodzicami).

 • Kwestioanriusz Stylów Przywiązaniowych Kwestionariusz wskazujący na dominujący styl przywiązania u jednostki: bezpieczny, lękowo-ambiwalentny lub unikowy

 • Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru Kwestionariusz sprawdza różne wymiary naszego temperamentu, takie jak: poszukiwanie nowości czy też wytrwałość, oraz charakteru, np.: samokierowanie, skłonność do współpracy.

 • Test Zdań Niedokończonych Test projekcyjny wskauzjący na osobiste doświadczenia, przekonania czy też potrzeby jednotski.

 • Kwestionariusz Oceny Zaburzenia Stesowego Pourazowego Kwestionariusz sprawdzający czy po zdarzeniu trudnym, traumatycznym wystąpiły zaburzenia stresowe pourazowe, a jeśli tak to jak są głębokie.

 • Toronto Alexithymia Scale – 26 Kwestioanriusz sprawdzający m.in. umiejętność identyfikacji uczuć i wykorzystywania języka do opisu uczuć

 • Purpose in Life Test Kwestionariusz mierzący poczucie sensu życia.

 • Death Anxiety Scale Kwestionariusz mierzący poziom lęku w odniesieniu do śmierci.

 • Skala Depresji Becka służy do oceny obecności i nasilenia objawów depresyjnych.