Wyniki wyszukiwania dla:
leczenie narkomanii warszawa
Leczenie narkomanii  podobnie jak leczenie każdego uzależnienia jest procesem długotrwałym i trudnym. Bezwzględnie leczenie narkomanii wymaga współpracy osoby uzależnionej ze specjalistą. Pierwszym i najtrudniejszym momentem w leczeniu narkomanii jest zmotywowanie chorego do podjęcia leczenia. Trud tego kroku bezpośrednio wynika z działania psychologicznych mechanizmó... »
Narkomania z greckiego Narke - odurzenie i Mania - szaleństwo. Narkomania nas wystrasza, przeraża czasami wręcz powoduje odrętwienie w postępowaniu gdy dowiadujemy się, że ktoś z naszych bliskich, dziecko, partner sięga po narkotyki. Musimy jednak pamiętać, że czym innym jest eksperyment z narkotykami a czy innym narkomania - choroba uzależnienia.   Narkomania jest chorobą wie... »
Leczenie uzależnieńLeczenie uzależnień jest przede wszystkim procesem długotrwałym i bezwzględnie wymagającym opieki specjalisty. Ze względu na specyfikę choroby uzależnienia jak również specyfikę procesu trzeźwienia leczenie uzależnień powinno być kompleksowe, powinno dotyczyć wszystkich obszarów aktywności uzależnionego i jego uwikłanej w uzależnienie rodziny.... »