Agata Bujalska Zofia Majtczak

Mgr psychologii na kierunku psychologii klinicznej i osobowości, certyfikowany specjalista uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła Studium Psychoterapii Systemowej Rodzin. Edukator wychowania seksualnego.

W pracy koncentruje się na obszarze zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, lękowych, uzależnień, DDA/DDD, zaburzeń odżywiania. Pracuje systemowo z rodzinami.

 

Jest kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień „Cisowa” w Czarnym Lesie k. Warszawy. Doświadczenie zawodowe – 18 lat. W przeszłości m.in. oddział w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej oraz w Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszenie „MONAR”.

Mgr polityki społecznej, ukończyła szkolenie w grupie dla specjalistów w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia pod nazwą „Studium pomocy psychologicznej oraz Studium terapii uzależnień", kurs w zakresie „Debriefing - technika postępowania z pacjentem po przebytej traumie" oraz szkolenie w zakresie „Diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu", studia podyplomowe w Collegium Civitas w zakresie Life Coaching. Licencja TRENERA OPEN BY HORSES na projektowanie i prowadzenie warsztatów "Konie uczą ludzi". Ukończyła Train The Trainer III EDYCJA uzyskując Certyfikat Kompetencji.

 

 Doświadczenie zawodowe – ponad 20 lat, w przeszłości m.in. w systemie oddziału stacjonarnego leczenia uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej i ambulatoryjnego – kierownik Poradni Leczenia Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. Żelaznej oraz w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej „Polana".

Agata Maria Kiełczewska   Krzysztof Maracewicz

Psycholog. Studia w języku angielskim. Ma specjalizację w seksuologii oraz w postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Odbyła staże w oddziałach dziennych. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w oddziale ogólnopsychiatrycznym/podsądnym. Pracowała także w oddziale psychogeriatrii, gdzie zajmowała się diagnozą oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Sporządza opinie z zakresu psychologii na potrzeby sądów. Pracuje z osobami dorosłymi, także starszymi, z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi, funkcji poznawczych oraz w trudnych momentach ich życia czy też chcącymi pogłębiać pracę nad sobą. Dodatkowo oferuje diagnostykę psychologiczną, m.in. badanie osobowości, poziomu inteligencji, uszkodzeń w obrębie OUN, diagnostykę zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych, w tym otępienia.

Może prowadzić terapię w języku angielskim.

 

 

Magister psychologii, seksuolog. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Drewnica” w Ząbkach.

Od 2013 roku zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na oddziale psychosomatycznym, ogólnopsychiatrycznym oraz w Pododdziale dla Sprawców Przestępstw Seksualnych gdzie zajmował się leczeniem preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych – prowadził terapię indywidualną i grupową. Obecnie pracuje w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia - Centrum Psychoterapii w Warszawie.  Biegły sądowy z zakresu psychologii i seksuologii.

 Agnieszka Mikołajonek

Katarzyna Banach 

 

 

Specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta. Magister psychologii, posiada certyfikat w zakresie terapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Ukończyła 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Szkołę Trenerów Warsztatów i Treningów Psychologicznych.

Posiada uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych i wydawania opinii psychologicznej w obszarze orzecznictwa lotniczo- lekarskiego dla klasy 1, 2, 3, LAPL i personelu pokładowego.

Wykładowca akademicki. Wieloletni pracownik  III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz  Ośrodka Leczenia Uzależnień „Cisowa” w Czarnym Lesie pod Warszawą. Pracowała w Poradni Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia „Eleuteria” w Warszawie. Odbywała liczne staże kliniczne w oddziałach specjalistycznych (m.in. Oddział Leczenia Chorób Afektywnych IPiN, Klinika Nerwic IPiN, Klinika Dzieci i Młodzieży IPiN oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Familia” w Gliwicach, dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi).

Prowadzi psychodynamiczną psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, z doświadczeniami psychoz, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi, zaburzeniami odżywiania, z diagnozą zaburzeń osobowości,  oraz z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, trudnościami wynikającymi ze zmian życiowych (urodzenie dziecka etc), doświadczającymi życiowych kryzysów oraz zainteresowanymi rozwojem osobistym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Wiedzę zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia. Doświadczenie zawodowe posiada w różnych formach leczenia – ośrodku dziennym, poradni uzależnień oraz placówce stacjonarnej. Na stałe związana z długoterminowym Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Anielinie. Prowadzi Fundację Studio Psychologii Zdrowia, w ramach której realizuje programy terapeutyczne m.in. Candis dla osób nadużywających przetworów konopi.

Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Stowarzyszeniu Intra. Prowadzi warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych. Ponadto szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących uzależnień behawioralnych, dialogu motywującego, pracy z rodzinami, terapii poznawczo-behawioralnej, pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.