Agata Bujalska Zofia Majtczak

Mgr psychologii na kierunku psychologii klinicznej i osobowości, certyfikowany specjalista uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła Studium Psychoterapii Systemowej Rodzin. Edukator wychowania seksualnego.

W pracy koncentruje się na obszarze zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, lękowych, uzależnień, DDA/DDD, zaburzeń odżywiania. Pracuje systemowo z rodzinami.

 

Jest kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień „Cisowa” w Czarnym Lesie k. Warszawy. Doświadczenie zawodowe – 18 lat. W przeszłości m.in. oddział w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej oraz w Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszenie „MONAR”.

Mgr polityki społecznej, ukończyła szkolenie w grupie dla specjalistów w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia pod nazwą „Studium pomocy psychologicznej oraz Studium terapii uzależnień", kurs w zakresie „Debriefing - technika postępowania z pacjentem po przebytej traumie" oraz szkolenie w zakresie „Diagnozy klinicznej w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu", studia podyplomowe w Collegium Civitas w zakresie Life Coaching. Licencja TRENERA OPEN BY HORSES na projektowanie i prowadzenie warsztatów "Konie uczą ludzi". Ukończyła Train The Trainer III EDYCJA uzyskując Certyfikat Kompetencji.

 

 Doświadczenie zawodowe – ponad 20 lat, w przeszłości m.in. w systemie oddziału stacjonarnego leczenia uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej i ambulatoryjnego – kierownik Poradni Leczenia Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. Żelaznej oraz w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej „Polana".

Piotr Zambrzycki   Krzysztof Maracewicz

Psycholog o specjalności psychologia kliniczna, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie dwuletniego szkolenia z zakresu seksuologii klinicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Z wykształcenia jestr ównież matematykiem - absolwentem studium doktoranckiego organizowanego przy Polskiej Akademii Nauk.

Odbył staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Z placówką tą współpracował również jako psycholog na oddziale psychogeriatrycznym. Pracując w zawodzie psychologa stale podwyższa swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii i psychoterapii.

Pracuje z osobami dorosłymi borykającymi się z trudnościami w przeżywaniu i wyrażaniu emocji, z osobami doświadczającymi trudności w obecnych relacjach bądź osobami cierpiącymi z powodu smutku, samotności, niskiej samooceny. Do każdej osoby podchodzi indywidualnie, zgodnie z przekonaniem, że nadrzędną istotą terapii jest atmosfera życzliwości, szacunku i dyskrecji. To dzięki niej, osoba szukająca pomocy odkryje w swoim tempie ważne obszary samego siebie, swoją siłę i potencjał.

Może prowadzić terapię w języku angielski.

 

 

Magister psychologii, seksuolog. Doświadczenie kliniczne zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Drewnica” w Ząbkach.

Od 2013 roku zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na oddziale psychosomatycznym, ogólnopsychiatrycznym oraz w Pododdziale dla Sprawców Przestępstw Seksualnych gdzie zajmował się leczeniem preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych – prowadził terapię indywidualną i grupową. Obecnie pracuje w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia - Centrum Psychoterapii w Warszawie.  Biegły sądowy z zakresu psychologii i seksuologii.

Agata Maria Kiełczewska

 Renata Molesztak

Psycholog. Studia w języku angielskim. Ma specjalizację w seksuologii oraz w postępowaniu z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Odbyła staże w oddziałach dziennych. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w oddziale ogólnopsychiatrycznym/podsądnym. Pracowała także w oddziale psychogeriatrii, gdzie zajmowała się diagnozą oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Sporządza opinie z zakresu psychologii na potrzeby sądów. Pracuje z osobami dorosłymi, także starszymi, z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi, funkcji poznawczych oraz w trudnych momentach ich życia czy też chcącymi pogłębiać pracę nad sobą. Dodatkowo oferuje diagnostykę psychologiczną, m.in. badanie osobowości, poziomu inteligencji, uszkodzeń w obrębie OUN, diagnostykę zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych, w tym otępienia.

Może prowadzić terapię w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog, psychoterapeuta, trener

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT z wykorzystaniem Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, Mindfulness i technik szkoły systemowej.

Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Zajmuje się również terapią  par i rodzin.

Autorka szkoleń w oparciu o ACT i Mindfulness dla firm, szkół, psychologów i osób indywidualnych.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, I stopień szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS, Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego UMCS w Lublinie, dziennikarstwo na UW w Warszawie oraz Public Relations w WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Odbyła liczne szkolenia. Mindfulness i ACT uczyła się od takich nauczycieli jak: Jon Kabat Zinn,  Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer, Rob Nairn, Angie Ball, Anna Zubrzycki,  Annick Nevejan, Paul Fulton, Russ Harris , Kelly Willson.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTBT) i międzynarodowego  Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) .

Autorka projektu badawczego we współpracy z  prof. dr hab. Piotr K. Olesiem i USWPS: Elastyczność psychologiczna, uważność, współczucie dla samego siebie i pozytywna orientacja a zadowolenie z pracy.  Badanie międzykulturowe nauczycieli z Polski, Francji, Turcji, Rumunii i Włoch.

Pracuje w języku polskim i angielskim.