Grupa rozwoju osobistego

Praca terapeutyczna dotyczy:

 

  • radzenia sobie z trudnymi uczuciami a zwłaszcza złością, miłością, winą, wstydem,

 

  • poprawiania jakości związków,

 

  • budowania nowych związków z trzeźwymi ludźmi,

 

  • rozpoznawania sposobów manipulowania własnymi emocjami w czasie abstynencji i świadomego zatrzymywania tego procesu,

 

  • nabywania praktycznych umiejętności potrzebnych w trzeźwym życiu,

 

  • powrotu do utraconych wartości,

 

  • budowania adekwatnej samooceny,

 

  • rozwiązywania problemów bieżących,

 

  • wzajemnego wspierania się,

 

  • innych tematów na zapotrzebowanie grupy.

 

 

W tej grupie możesz się zmotywować do podjęcia terapii małżeńskiej, własnej terapii DDA/DDD i innej której potrzebujesz.

 

Łącznie 20 spotkań, raz w tygodniu - czwartek od godz. 18:30 do 21:00.